Kabelové topné systémy
Solární termické systémy
Speciální stavební práce

Home
Rychlý kontakt

CORD - kabelové topné systémy, s.r.o.
Dalimilova 96, 612 00 Brno

mob: 775 744 455

info@cord.cz
www.cord.cz

Náš partner

V-systém elektro s.r.o.
www.v-system.cz

Ochrana
okapů před
namrzáním

V zimním období se na mnoha budovách může vyskytnout zamrzání okapů a žlabů, které může způsobovat mnoho nepříjemností. Neprůchodnost těchto odtokových cest vody vzniká v důsledku náhlých sesuvů podtáté sněhové vrstvy, nerovnoměrným odtáváním této vrstvy, nebo také nestejnoměrným plošným odtáváníma pod. V důsledku toho hrozí jak stržení okapů a svodů váhou sněhové masy, nebo zatékání vody pod střešní krytinu, tvorba rampouchú ohrožujících okolí, poškozování fasády atd. Všechny tyto jevy jsou s přibývající výškou budovy nepříjemnější a objektivně (ohrožení okolí), či subjektivně (ohrožení při likvidaci důsledků) nebezpečnější. Je proto dobré včas těmto jevům předcházet a to nejlépe již ve stadiu projekce střechy. Problémy je možné řešit taky po jejich monitoringu na již postavených budovách.

  • okapy a deš»ové žlaby
  • římsy
  • jiné klempířské prvky na střechách
  • horské chaty
  • objekty v lokalitách s velkými sněhovými srážkami
  • historické památky2008 Copyright © CORD s.r.o.
Vyrobil: stepgrafik